Årsmöteshandlingar 2023.

Årsredovisning Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse 2022 med dagordning Valberedningens förslag Motion M1 Styrelsens svar motion M1 Stadgar Styrelsens förslag medlemsavgift 2024

Valberedningens förslag!

Här kan du läsa om valberedningens förslag till årsmötet den 5 mars 2023..

NYTT datum för MCR:s årsmöte 2023!

Nytt datum: Söndag 5 Mars 2023   Plats: MCR Cafeterian Tid: 15.00 Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari och sändes till: bertilsjodinmcr@gmail.com Malmö Civila Ryttareförening Styrelsen

Nu startar FONDEN för HT 2022.

Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja eller fortsätta att rida. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att ridavgiften reduceras till hälften. Välkommen med din ansökan. Läs mer nedan. Hur ansöker jag? Till anmälan.

Viktig information

Läs regler nedan som gäller om du vistas i Malmö Ridklubbs stall eller rider på Malmö Ridklubb. Detta nedan gäller då för att undvika föra in smittan på MCR. Denna text nedan har vi lånat från Klagshamns Ridklubb. Vi har fått vetskap om att MALMÖ RIDKLUBB har sk FALSK KVARKA. Falsk kvarka = Streptokockinfektion hos häst som orsakas av bakterien […] Continue Reading

Nu kan du ansöka om FONDEN för sommaraktiviteter på MCR 2022.

Vi kommer till ridskolan för att vi älskar hästar. Men vardagen utanför stallet ser olika ut för oss alla och det kan ibland vara svårt att ha råd med ridavgiften. Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja, eller fortsätta, att rida. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att […] Continue Reading

📝 Årsmöteshandlingar 2022

🎪 Verksamhetsberättelse och dagordning 📈 Årsredovisning 💼 Revisionsberättelse 👪 Koncernens ekonomiska sammanställning ✍ Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställde vid sitt möte den 16 oktober 2020, nya typstadgar för de lokala medlemsföreningarna. MCR:s styrelse föreslår årsmötet att med de nya stadgarna som utgångspunkt ändra till dessa. Samt att under kapitel 13 §15 i de nya typstadgarna bibehålla dagens skrivning (§14), att årsmöte […] Continue Reading