Uppdatering kring Coronaviruset 25/10 2020 angående fortsatt ridskoleverksamhet

Utöver tidigare information här på hemsidan om MCR:s ridskoleaktiviteter har följande uppdaterats.

Riskbedömningar har gjorts och görs löpande i verksamheten med hjälp av bl.a. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg. Ridskolan och styrelsen håller sig löpande informerade om Svenska ridsportförbundets rekommendationer.

Efter regeringens beslut den 27/3 2020, om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer, har Svenska Ridsportförbundet gjort följande analys:

  • För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. (Dock har lättnader införts först för ungdomstävlingar och därefter för seniortävlingar från den 14 juni.)
  • Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. Ridskoleverksamheten kan alltså fortsätta.

För att bidra till att hålla smittspridningen på en låg nivå i samhället har MCR beslutat om följande nya försiktighetsmått:

🔺Endast förälder eller annan medföljare får vistas på läktaren i lilla ridhuset
🔺Vi rekommenderar alla att rida med handskar
🔺Ni som kommer på Kul i Malmö/Drop in får komma utan föräldrar eller andra familjemedlemmar
🔺Ni som rider i grupp får endast ta med en förälder/medhjälpare
🔺Håll avstånd på läktaren
🔺Håll avstånd i klubbis
🔺Cafét håller tills vidare stängt
🔺Dressyr- och hopptävlingar genomförs endast i liten skala.

Fortsättningsvis gäller även våra ursprungliga försiktighetsmått:

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på ridskolan. Viktiga symptom att hålla utkik efter är: feber, hosta, förkylning, halsont och muskelvärk. Personalen på ridskolan har möjlighet att skicka hem elever eller besökare som uppvisar symptom på smitta.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ridskolan, efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Monika