Valberedningen

Under årsmötet 2020 valdes på ett år ordförande och ledamöter till valberedningen. Lisa Hansson valdes till ordförande, till ledamöter valdes Jenny Holmgren och Madelene Wahlqvist.

Lisa Hansson

Lisa Hansson
Valberedningens ordförande

Jag heter Lisa och började rida på MCR 1987. Då red jag bara ett år, sedan började jag istället i Vellinge för det var närmare hem, och efter turer på Bollerup, i Umeå och Canada kom jag tillbaka till MCR 2006. Ganska omgående engagerade jag mig i styrelsen, där jag sedan satt med i olika roller fram till 2018. Jag är fortfarande aktiv på MCR, är i stallet flera gånger i veckan.
Valberedningens uppgift är enligt mig att hjälpa till att sätta samman en styrelse med många olika typer av människor, med olika styrkor, så att styrelsen tillsammans blir starkare än den enskilde styrelsemedlemmen. Alla kan inte och ska inte bidra med samma arbete, utan det är viktigt att styrelsemedlemmarna får möjlighet att fokusera på ett område inom verksamheten som intresserar och engagerar dem. Alla är olika, och har olika förutsättningar, och tillsammans ska styrelsen bilda en enhet som kan föra klubben framåt. Speciellt viktigt när vi nu står inför en flytt till ny anläggning med helt andra förutsättningar än tidigare. Spännande!

Styrelsearbetet är helt ideellt, vilket innebär att vi måste hitta personer som både är engagerade och har möjlighet att bidra. Lisa

Jenny Holmgren

Jenny Holmgren
Ledamot valberedningen

Madelene Wahlqvist

Madelene Wahlqvist
Ledamot valberedningen