Under årsmötet 2021 valdes ordförande och ledamöter till valberedningen. Till ordförande valdes Irene Torstensson, till ledamöter valdes  Tina Sandquist, Christina Olsson Baaz och Madelene Wahlqvist.

Irene Torstensson

Irene Torstensson
Valberedningens ordförande

Tina Sandquist

Tina Sandquist
Ledamot valberedningen

Christina Olsson Baaz

Christina Olsson Baaz
Ledamot valberedningen

Madelene Wahlqvist

Madelene Wahlqvist
Ledamot valberedningen