Valberedningen

Under årsmötet 2023 valdes ordförande och ledamöter till valberedningen. Till ordförande valdes Beata Näslund, till ledamöter valdes  Ella Nilsson och Anna Stenberg.