Valberedningen

Under årsmötet 2022 valdes ordförande och ledamöter till valberedningen. Till ordförande valdes Fanny Olsson, till ledamöter valdes  Beata Näslund och Anna Stenberg.