Medlemsavgift

Medlemsavgift 2023

  • Juniorer 200 kr (tom året du fyller 18 år)
  • Seniorer 400 kr

Teckna medlemsskap och betala

Lektionsryttare betalar sitt medlemsskap i samband med faktureringen av ridlektionerna. För övriga gäller att du mailar ditt namn, personnummer och adress till MCR. Härefter görs inbetalning till vårt bankgiro 601-2041. Detta görs även vid förnyat medlemsskap inför varje årsskifte.

Olycksfallsförsäkring

Från och med 1 januari 2017 omfattas alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet  av en gemensamma olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget Folksam.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • under enskild ridning och träning.
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Mer information finns här samt på Folksams hemsida.