Medlemsavgift

Medlemsavgift 2024

  • Juniorer 250 kr (tom året du fyller 18 år)
  • Seniorer 450 kr

Teckna medlemskap och betala

Lektionsryttare betalar sitt medlemskap i samband med faktureringen av ridlektionerna. För övriga gäller att du mailar ditt namn, personnummer och adress till MCR. Härefter görs inbetalning till vårt bankgiro 601-2041. När man är inlagd i systemet kommer det faktura för förnyat medlemskap inför varje årsskifte

Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en gemensam olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget Folksam.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • under enskild ridning och träning.
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Mer information finns här samt på Folksams hemsida.