Tävlingsklubben

Att tävla för Malmö Civila Ryttareförening

Malmö Civila Ryttareförening är en aktiv tävlingsklubb som  tar väl hand om sina tävlingsryttare. Vi erbjuder erfarna lagledare och god laganda. Genom åren har MCR varit en mycket framgångsrik tävlingsklubb både regionalt och nationellt. Kontakta Tävlingssektionen för medlemsskap eller information om aktuella lag.

Viktig information för tävlingsryttare

I hoppserierna ingår:

 • Hoppallsvenskan Div 1 Häst
 • Hoppallsvenskan Div 1 Ponny
 • Hoppallsvenskan Div 2 Häst
 • Hoppallsvenskan Div 2 Ponny

I dressyrserierna ingår:

 • Lag DM MSV
 • Lag DM LA
 • Dressyrallsvenskan Div 1 Ponny
 • Dressyrallsvenskan Div 2 Ponny
 • Knock Out LB Häst
 • Knock Out LB Ponny
 • Knock Out LC Häst
 • Knock Out LC Ponny

Här hittar du seriebestämmelserna som är gemensamma för dressyr och hoppning.

Serier 2024

Om ni vill följa med i serierna och kanske komma ut på en tävling och hjälpa till att heja och stötta tävlingsryttarna så kan ni se schemat för 2024 om ni klickar här!

Säkerhet på tävling

Klicka på respektive punkt nedan för att läsa mer

Säkerhetsväst

Sedan 1 januari 2009 gäller nya regler angående användandet av säkerhetsvästar i hoppning och fälttävlans terrängprov.
Säkerhetsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år. Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158.
Överdomare på tävling har rätt att kontrollera att en ryttare använder en godkänd väst. I fälttävlans terrängprov måste alla ryttare ha godkänd väst.
Läs mer om säkerhetsvästar och övrig skyddsutrustning vid ridning i Konsumentverkets broschyr.
SvRF uppmanar alla överdomare i hoppning att utföra stickprov, förslagsvis vid ingången till framhoppningen/framridning, för att komma tillrätta med det utbredda användandet av icke godkända västar. Arrangerande klubb får gärna ange i proppen att stickprov kommer att utföras, så att ordet sprids.

Ridhjälm

En ny standard för test och godkännande av ridhjälmar kommer att tas fram i Sverige. Till dess nya standarden är klar har Svenska Ridsportförbundets styrelse tagit följande beslut.

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats före den 4 november 2014 och som typkontrollerats enligt äldre standard EN 1384 är godkända fram till och med 31 december 2017.
OBS! Detta är Svenska Ridsportförbundets övergångsregler i samråd med övriga nordiska ridsportförbund, inte Konsumentverkets krav. Ridsportförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge samarbetar nära i dessa frågor.

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats efter 4 november 2014 och som har genomgått ny typkontroll märkta VG1 01.040 är godkända. Det finns i dagsläget ingen bortre tidsgräns för de hjälmar som är godkända efter den 4 november 2014 enligt VG1 01.040.
OBS! Märkningen VG1 är en rekommendation från EU-kommissionen och inte ett krav.

Löser ryttarlicens gör man via TDB, Tävlingsdatabasen, under Mina uppgifter > Beställ licens alt. Förnya licens. Här framgår även alla de typer av licenser som finns; endagslicens, licens för lektionsryttare, internationella ryttarlicenser, gästlicenser etc. samt aktuella priser.

Vad är en tävling? Enligt TR är en tävling ett arrangemang där premier och/eller priser och/eller prisrosetter delas ut till tävlande och/eller vars huvudskaliga syfte är konkurrensbedömning. Hur skall man då tolka detta?

PAY AND JUMP MM

Det finns olika former av träningar med tävlingskaraktär runt om i landet. Pay and Jump, Pay and ride, utbildningshoppning eller träningshoppning mm är en träningsform och inga resultatlistor skall upprättas och inga priser delas ut.

Kan man då låta alla felfria få köpa sig en rosett?
Rosetter får inte delas ut till felfria ekipage. Arrangören kan sälja rosetter men får aldrig rangordna ekipagen efter prestation.
Prestationen vid ett träningstillfälle kan inte generera någon typ av premie eller pris.

En vanlig missuppfattning är att den olycksfallsförsäkring som ingår i ryttaren tävlingslicens gäller vid utbildningshoppningar, så är inte fallet. Försäkringen som ingår i tävlingslicensen gäller vid tävling och resa till och från tävling och inget annat.

Alla som löser en tävlingslicens hos Svenska Ridsportförbundet omfattas av den olycksfallsförsäkring förbundet tecknat hos Folksam (från 1 januari 2017). Försäkringen gäller kategorierna licensierade ryttare, inkl ponnyryttare, kuskar och medhjälpare. Samlad information finns i en framtagen folder samt på Folksams hemsida.

 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
 2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
 3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.
 4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
 5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
 6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
 7. För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
 8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
 9. Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
 10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.
Viktiga länkar
Tävlingar och resultat

MCR är kvalade till Elitserien i hoppning våren 2024.

Följ MCR-ryttare på equipe.com

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen består i dagsläget av Ted Burhoff, Helené Friman Lundin, Ylva Wikman, Kris Kringstad, Anna Stenberg, Jennie Thornberg och Monika Walfisz.

Följ oss och nå oss lättast på Instagram Mcrstavlingsryttare (@mcrstavlingsryttare) eller sök Ted enligt nedan.


tedburhoff@gmail.com

Details