Styrelsen

MCR:s styrelse tillsätts efter förslag från valberedningen av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Vision

På en ny anläggning inom Jägersroområdet, kunna erbjuda ridsportsverksamhet för allas behov samt kunna utöva minst fyra ridsportsgrenar.

Värdegrund

Ridsport för alla.

  • Ge möjlighet för alla medlemmar, framförallt barn och ungdom, att utvecklas i föreningen i trygghet och god kamratanda.
  • Deltagande på lika villkor i föreningens verksamheter oavsett kön, etnicitet, religion och trosuppfattning eller sexuell läggning,
  • Hög ledarkompetens.
  • Verksamheter för allas intressen.
  • Värnande om hästens bästa.

Styrande dokument

Styrelsens ordförande

NY INFORMATION FÖLJER!

 

Styrelseledamöter

Micke är en av veteranerna i vår styrelse med snart 14 år i MCR:s styrelserum, likaså i vår tävlingssektion. Han har genom livet alltid haft MCR med sig, pappa ”Laban” hade hästar uppstallade på klubben när Micke var liten, där var han inte sen med att sitta i sadel framför pappa när det var dags för galopp. Ju snabbare det gick, desto större blev smilgroparna på Micke. När åldern var inne blev det dags att rida själv, då började han på ridskolan där han fick rida både den ena och andra busiga ponnyn, sedan gick det vidare till Kris hoppgrupper på torsdagarna. Nästa steg blev att köpa egen häst, vilken blev uppstallad på MCR. Sedan några år tillbaka har Micke numer sin häst uppstallad i Vellinge.

Han är en person som brinner för tävlingsmomenten av ridsporten, därav är han även ordförande för MCR:s tävlingssektion. Därigenom också mycket involverad och engagerad i tävlingarna som drivs nere på Ribersborg. Har genomgått många utbildningar och möten tillsammans med vårt förbund och kommun.

Utanför klubben jobbar Micke med automation. Jobbar för ett världsomspännande företag med ansvar och fokus på försäljning, projektledning, budgetering för den egna kundstocken. Är även ansvarig för försäljning och supportern av branschen ”LifeTech” som har fokus på livsuppehållande system, Lab-utrustning samt medicinbranschen. Dagligen kontakter likaväl nationellt som internationellt, inköp, tekniker, projektledare, produktion både internt och externt.

Med detta med sig i ryggsäcken så har Micke skapat sig ett lugnt, strategiskt och systematiskt tänkande inför de uppgifter som åligger honom i MCR´s organisation. Inte känd för att vara den som stressar upp sig eller sätter sig på tvären i eventuell motgång eller pressad situation.

Är stolt och hedrad över att ha haft medlemmarnas stöd och förtroende under så många år.

Intresset och kärleken för hästar och ridning kom till synes från ingenstans, men 7-åriga jag visste att det var där jag hörde hemma. Ridningen har haft en stor betydelse för mig och få platser triggar lika mycket lyckorus som stallet. En flytt till Malmö 2016 ledde till lektionsridning på MCR och sedan dess har det bara fortsatt. Idag rider jag på onsdagar för Kris och lyckorusen är lika starka idag som första gången jag satt på en häst.

Som medlem såg jag hur mycket föreningen bidrog till ett bättre Malmö,och det är stort att få samarbeta närmare övriga i styrelsen och alla medlemmar som gjort MCR till vad det är idag. 

I övrigt arbetar jag med marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Just nu ligger fokuset på att vidareutveckla en ny verksamhet med syfte att underlätta psykiatrins arbete i Malmö, och stärka individen i dess arbete med personlig återhämtning.

Ted har mer eller mindre växt upp i stallgångarna på MCR, pappa Bo eller ”Laban” som alla känner honom som inom hästkretsar, hade sin häst uppstallad där. Så det var bara en tidsfråga innan han började rida på lektion och så fortsatte det, lördagsgruppen byttes till slut mot hoppgruppen på torsdagar (närmast en självklarhet i den Burhoffska familjen, det är hoppning som gäller). Ted red aktivt fram tills gymnasiet och gjorde sedan lumpen, efter det tappades intresset och annat kom i vägen.

Teds yngre bror Micke fortsatte däremot att vara aktiv inom ridningen och MCR, med egna hästar och åka på tävlingar….och till slut så började det egna intresset väckas till liv igen, så nu är Ted tillbaka efter 16 års uppehåll!

Ted rider för tillfället 2 gånger i veckan, Tisdagar för Jonna (Dressyr) och Torsdagar för Kris (Hoppning), för även hoppryttare måste kunna lite dressyr, glöm inte det! Målet med ridningen är att skaffa egen häst och börja tävla i hoppning, för MCR givetvis.

Ted är även aktiv inom Tävlingssektionen.

Mer information kommer.

Mer information kommer.

Mitt namn är Susanne.
Jag har under många år varit en trogen medlem i ridklubben. Tidigare har jag haft privathäst uppstallad på MCR, har även ridit lektioner på söndagar, under den tiden var jag även medlem i styrelsen.
 
I veckorna är jag klinikenhetschef på Tandvårdshögskolan i Malmö. Ser framemot ett givande samarbete med övriga i styrelsen och inte minst alla medlemmar i MCR!

Mer information kommer.

Suppleanter

Mitt namn är Lisa.
 
Mitt intresse för hästar började tidigt. Vid tio års åldern började jag rida på MCR och har trivts otroligt bra ända sedan dess. Har varit delaktig i aktiviteter och hjälpt till som ledare för handikappsridningen samt barngrupper. Har tidigare haft en privathäst uppstallad på MCR. Nu rider jag på söndagarna,
 
Jag arbetar som operatör på ett läkemedelsföretag i Limhamn där vi tillverkar och producerar läkemedel.

Jag började rida vid 6 års ålder och red på ridskola fram till gymnasiet då jag var medryttare något år. Efter många års uppehåll kunde jag inte längre hålla mig från hästarna längre och började rida på MCR 2018 och här trivs jag väldigt bra. Jag kände ganska snabbt att en dag i veckan var för lite så nu rider jag lektion två dagar i veckan och är om möjligt ännu mer hästintresserad än jag var som barn.

Till vardags arbetar jag som hållbarhets- och processansvarig på ett elhandelsbolag i Malmö. Jag ser mycket fram emot att få bidra till föreningen genom mitt arbete i styrelsen

Remonternas representanter

Zuzanna Glasek, ledamot

Ambulerande suppleant

Adjungerande

Kris Kringstad, Ridskolechef

Revisorer

Malin Åkesson, omval, mandattid ett år, 2022

Margareta Norgren, omval, medlemsrevisor, mandattid ett år, 2022