Vår styrelse

Styrelsen

MCR:s styrelse tillsätts efter förslag från valberedningen av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Vision
På en ny anläggning inom Jägersroområdet, kunna erbjuda ridsportsverksamhet för allas behov samt kunna utöva minst fyra ridsportsgrenar.

Värdegrund

 • Ge möjlighet för alla medlemmar, framförallt barn och ungdom, att utvecklas i föreningen i trygghet och god kamratanda.
 • Deltagande på lika villkor i föreningens verksamheter oavsett kön, etnicitet, religion och trosuppfattning eller sexuell läggning,
 • Hög ledarkompetens.
 • Verksamheter för allas intressen.
 • Värnande om hästens bästa.

Årsmöte 2023

Motion inkommen till Årsmötet 2024-02-26 kan läsas här
Styrelsens svar på motionen kan ni läsa här

Valberedningens förslag till omval samt nyval kan läsas här

Årsredovisningen avseende 2023 tillgänglig vid förfrågan på kontoret/kansliet för de som önskar ta del av denna.

Styrande dokument
Kontakta MCR för kopia av våra styrande dokument

 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Stadgar
 • Måldokument
 • Organisationsplan
 • MCR:s styrelseansvar
 • Säkerhetscykel på MCR
 • Handlingsplan för att motverka kränkningar
 • Brandpolicy
 • Miljöpolicy
 • Avfallshantering
 • Beredskapsplan
 • Rutin krisstöd
 • Instruktioner för sektioner
 • Utbildningsmål

Styrelsens ordförande

Michael Burhoff


Styrelseledamöter

Ylva Wikman – Vice ordförande

Ylva Wikman, vice ordförande. Mig träffar ni mest på hopptävlingar runt om i Skåne.

Emma Sjöholm
44 år jobbar som leg. Förskollärare i Malmö. Har ingen erfarenhet av hästar eller ridskola sedan tidigare, blivit engagerad när barnen började rida för 8 år sedan. Har dock ett stort intresse för olika ungdomsrörelser och då framförallt för att stötta barn och ungdomar och göra de redo för framtiden. Jag är oftast i stallet onsdag och Torsdag men även på de flesta klubbtävlingarna.

Rebecca Grahn
Jag är alltid i stallet på onsdagar och torsdagar samt försöker jag vara på plats så ofta jag kan på tävlingar och när det händer något speciellt. 

Ted Burhoff

Jag är mer eller mindre uppväxt i stallgångarna på MCR. Min pappa, Bo eller ”Laban” som alla känner honom som inom hästkretsar, hade sin häst uppstallad där. Så det var bara en tidsfråga innan jag började rida på lektion och så fortsatte det. Jag red aktivt fram tills jag slutade gymnasiet och gjorde lumpen, efter det så kom annat i vägen och intresset för ridningen dog ut. Min yngre bror Micke fortsatte att vara aktiv med ridningen och MCR, med egna hästar och åkte på tävlingar…. så till slut så väcktes mitt intresse igen och efter 16 års uppehåll var man tillbaka på MCR! Jag syns oftast i stallet sent på torsdagskvällarna, då jag rider i Hoppgruppen för Kris.

Johanna Nilsson – Sekreterare

Mitt namn är Johanna Nilsson och jag är sekreterare i styrelsen. Jag har ridit till och från större delen av livet och började rida på MCR våren 2019 när jag kände att jag inte kunde vara utan hästar längre. Jag är inne på mitt tredje år varav två som ledamot. Mig hittar ni vanligtvis i stallet tisdagar och lördagar då jag rider lektion, och så hjälper jag gärna till när det är tävlingar och andra aktiviteter.


Camilla Rydberg Millrud

Mitt namn är Camilla Rydberg Millrud och jag sitter mitt andra år som ledamot i styrelsen. Jag har ridit stor del av mitt liv och började på MCR när jag var 5 år och har ridit där till och från sedan dess. Jag och min dotter Filippa köpte en C-ponny i vintras så numera rider ingen av oss lektioner på MCR, men dottern hopptränar på privathoppningen på torsdagar och då kan ni hitta mig i stallet.

Nathalie Pawlak Nelson

Jag heter Nathalie och började rida på MCR för många år sedan som 10-åring. Växte i princip upp på klubben och var aktiv som remont, teoriledare, inackorderad och sedan ridlärare i flera år. De senaste åren har jag min häst på annat håll och har mest varit på MCR i samband med träningar men klubben ligger mig alltid varm om hjärtat. Jag har inga fasta dagar i stallet på MCR men ni kommer springa på mig bland annat som funktionär vid våra tävlingar eller på andra aktiviteter som anordnas. När jag inte är i stallet eller med min lilla familj så jobbar jag som läkare.

Suppleanter

Kristina Högberg

Jag heter Kristina Högberg och är 44 år. Min dotter har ridit på MCR sedan 2015 så jag har spenderat många timmar här. Inte mig emot, jag älskar hästar. Jag jobbar som sjuksköterska och är också scoutledare. I stallet brinner jag för att hästarna och ungdomarna ska leva sina bästa liv. Mig hittar ni i stallet på fredagar, och jag är alltid tillgänglig om man vill prata med mig

Erik Nordin

Mer information kommer


Remonternas representanter

Mer information om Remonterna finner ni på deras tavla i stallet

Hannah Palmquist – Ordförande

Alisa Jaganjac – Vice Ordförande

Ella Lundborg – Sekreterare

Kelly Friberg – Vice Sekreterare

Olivia Thomsen – Ekonomiansvarig

Sonja Neuman – PR-ansvarig

Ruvejda Haliti – Vice PR-ansvarig

Zoe Stankovic – Ledamot

Yasmin Jassim – Ledamot

Jossan Boye – Suppleant

Nova Ljung – Suppleant


Adjungerande

Kris Kringstad, Ridskolechef


Revisorer

Malin Åkesson, omval, mandattid ett år, 2024

Amanda Almström, medlemsrevisor, mandattid ett år, 2024