Vår styrelse

Styrelsen

MCR:s styrelse tillsätts efter förslag från valberedningen av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Vision

På en ny anläggning inom Jägersroområdet, kunna erbjuda ridsportsverksamhet för allas behov samt kunna utöva minst fyra ridsportsgrenar.

Värdegrund

Ridsport för alla.

  • Ge möjlighet för alla medlemmar, framförallt barn och ungdom, att utvecklas i föreningen i trygghet och god kamratanda.
  • Deltagande på lika villkor i föreningens verksamheter oavsett kön, etnicitet, religion och trosuppfattning eller sexuell läggning,
  • Hög ledarkompetens.
  • Verksamheter för allas intressen.
  • Värnande om hästens bästa.

Styrande dokument

Styrelsens ordförande

Michael Burhoff

Styrelseledamöter

Roxana Ansari
Emma Sjöholm
Rebecca Grahn
Ted Burhoff
Ylva Wikman
Johanna Nilsson
Camilla Rydberg Millrud

Mer information kommer.

Suppleanter

Christina Högberg
Erik Nordin

Remonternas representanter

Ambulerande suppleant

Adjungerande

Kris Kringstad, Ridskolechef

Revisorer

Malin Åkesson, omval, mandattid ett år, 2023

Margareta Norgren, omval, medlemsrevisor, mandattid ett år, 2023