Föreningen

Så styrs Malmö Civila Ryttareförening

Malmö Civila Ryttareförening är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därmed även till Svenska Riksidrottsförbundet (RF). Föreningsverksamheten styrs av medlemmarna som på årsmötet väljer styrelse och valberedning. Verksamheten är definierad i våra stadgar.

Styrelsen

Vår styrelse utgörs av en ordförande, 6–8 ordinarie ledarmöten och 2–3 suppleanter.

Remonterna

Malmö Civila Ryttarförenings ungdomssektion går under benämningen Remonterna. Remonternas ordförande representerar ungdomarna i styrelsen.

RUFS

RUFS (Ridande ungdomars föräldrasektion) anordnar aktiviteter för barn och ungdomar till självkostnadspris eller helt utan kostnad.
– RUFS ligger just nu vilande på grund av svårigheter att rekrytera föräldrar