MCR i samhället

MCR – en viktig och prisad samhällsaktör

Det är viktigt för oss att vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle. Vi försöker därför bidra på det sätt vi kan, så att framför allt barn och unga kan få möjlighet att ha en meningsfull och berikande fritid. Att vi för detta fick ta emot Lövsta Future Challanges hållbarhetspris 2019 tar vi som ett kvitto på ett lyckat arbete som vi tillsammans med Malmö Stad kan känna oss mycket stolta över.

Vid sidan av ordinarie ridskoleverksamhet anordnar MCR aktiviteter såsom drop in-ridning och ridning för barn med funktionvariationer, se vidare under sidan Aktiviteter på ridskolan. Genom framförallt drop in-ridningen har MCR lyckats nå ut till en bred målgrupp och till grupper från andra kulturer genom att information sprids i skolorna. Föräldrar får möjlighet att träffa varandra när barnen rider och det skapar också möjligheter till integration.

”Vi har fått väldigt mycket positiv feedback efter prisutdelningen från många håll. Priset betyder väldigt mycket för oss, vi är väldigt stolta och tycker att många fått upp ögonen för vår och kommunens gemensamma verksamhet. Detta känns som ett lyft för oss och vi hoppas med detta att vår gemensamma verksamhet kan fortsätta och ge ännu fler chansen att träffa hästar och få veta vad ridning är”
– Kris