Valberedningen

Under årsmötet 2018 valdes på ett år ordförande och ledamöter till valberedningen. Margareta Norgren omvaldes till ordförande, till ledamöter valdes Marie Nordström och Erika Ljungkvist.

Margareta Norgren

Margareta Norgren
Valberedningens ordförande

Jag heter Margareta och började rida på MCR i 10-årsåldern. Efter ett längre uppehåll för studier och barn var jag tillbaka på min älskade ridklubb 1990. Sedan dess har jag varit trogen lektionsryttare vilket passar mig perfekt. Genom åren har jag fått tillfälle att prova många fina hästar och duktiga ridlärare. Den sociala biten på ridskolan betyder mycket för mig och jag ingår i fikagänget ”Monsterfrossarna” som härjar på lördagar. De senaste fem åren har jag fått förtroendet att vara ordförande i valberedningen. För övrigt arbetar jag som jurist på förvaltningsrätten, är sambo och bor i Vomb. Utöver ridningen sysslar jag med jakt och fiske.

Valberedningens främsta uppgift är att lämna förslag på lämpliga ledamöter till styrelsen. För att klara den uppgiften är det viktigt att valberedningen följer upp vad som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och vilken kunskap eller erfarenhet som behövs i styrelsen. Det är väldigt spännande!

Maggan

Marie Nordström

Marie Nordström
Ledamot valberedningen

Jag heter Marie Nordström och kommer från Ystad. Jag har tidigare ridit på MCR och satt då med i styrelsen. Vi hade tidigare en häst uppställd på klubben och dottern red och tränade där. Jag är även mycket intresserad av tävlingsbiten och har jag tid och möjlighet så sitter jag gärna i domartornet på olika tävlingsbanor.

Det som är viktigt för mig med styrelsen är att vi har en väl fungerande sammansättning av människor som strävar åt samma håll samt att de som sitter med kan samarbeta. Marie

Erika Ljungkvist

Erika Ljungkvist
Ledamot valberedningen

Mer info kommer.

Att sitta i en valberedning innebär helt enkelt att försöka få ihop en blandad styrelse med engagerade människor som kan lägga ner några timmar varje månad på MCR och all dess verksamhet.  Erika