Valberedningen

Under årsmötet 2018 valdes på ett år ordförande och ledamöter till valberedningen. Margareta Norgren omvaldes till ordförande, till ledamöter valdes Marie Nordström och Erika Ljungkvist.

Margareta Norgren

Margareta Norgren
Valberedningens ordförande

Jag heter Margareta och började rida på MCR i 10-årsåldern. Efter ett längre uppehåll för studier och barn var jag tillbaka på min älskade ridklubb 1990. Sedan dess har jag varit trogen lektionsryttare vilket passar mig perfekt. Genom åren har jag fått tillfälle att prova många fina hästar och duktiga ridlärare. Den sociala biten på ridskolan betyder mycket för mig och jag ingår i fikagänget ”Monsterfrossarna” som härjar på lördagar. De senaste fem åren har jag fått förtroendet att vara ordförande i valberedningen. För övrigt arbetar jag som jurist på förvaltningsrätten, är sambo och bor i Vomb. Utöver ridningen sysslar jag med jakt och fiske.

Valberedningens främsta uppgift är att lämna förslag på lämpliga ledamöter till styrelsen. För att klara den uppgiften är det viktigt att valberedningen följer upp vad som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och vilken kunskap eller erfarenhet som behövs i styrelsen. Det är väldigt spännande!

Maggan

Marie Nordström

Marie Nordström
Ledamot valberedningen

Jag heter Marie Nordström och kommer från Ystad. Jag har tidigare ridit på MCR och satt då med i styrelsen. Vi hade tidigare en häst uppställd på klubben och dottern red och tränade där. Jag är även mycket intresserad av tävlingsbiten och har jag tid och möjlighet så sitter jag gärna i domartornet på olika tävlingsbanor.

Det som är viktigt för mig med styrelsen är att vi har en väl fungerande sammansättning av människor som strävar åt samma håll samt att de som sitter med kan samarbeta. Marie

Lisa Hansson

Lisa Hansson
Ledamot valberedningen

Jag heter Lisa och började rida på MCR 1987. Då red jag bara ett år, sedan började jag istället i Vellinge för det var närmare hem, och efter turer på Bollerup, i Umeå och Canada kom jag tillbaka till MCR 2006. Ganska omgående engagerade jag mig i styrelsen, där jag sedan satt med i olika roller fram till 2018. Jag är fortfarande aktiv på MCR, är i stallet flera gånger i veckan och rider i fredagsgruppen för Lotta.
Valberedningens uppgift är enligt mig att hjälpa till att sätta samman en styrelse med många olika typer av människor, med olika styrkor, så att styrelsen tillsammans blir starkare än den enskilde styrelsemedlemmen. Alla kan inte och ska inte bidra med samma arbete, utan det är viktigt att styrelsemedlemmarna får möjlighet att fokusera på ett område inom verksamheten som intresserar och engagerar dem. Alla är olika, och har olika förutsättningar, och tillsammans ska styrelsen bilda en enhet som kan föra klubben framåt. Speciellt viktigt när vi nu står inför en flytt till ny anläggning med helt andra förutsättningar än tidigare. Spännande!

Styrelsearbetet är helt ideellt, vilket innebär att vi måste hitta personer som både är engagerade och har möjlighet att bidra. Lisa