MCR – en viktig samhällsaktör

Det är viktigt för oss att vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle. Vi försöker därför bidra på det sätt vi kan, så att framför allt barn och unga kan få möjlighet att ha en meningsfull och berikande fritid.

Vid sidan av ordinarie ridskoleverksamhet anordnar MCR aktiviteter såsom spontanridning ”Spontan i Stan”, fritids, ridning för barn med funktionsnedsättning, se vidare under sidan Aktiviteter på ridskolan. Genom framförallt Spontan i Stan och fritids har MCR lyckats nå ut till en bred målgrupp och till grupper från andra kulturer genom att information sprids i skolorna. Föräldrar får möjlighet att träffa varandra när barnen rider och det skapar också möjligheter till integration.

Med stöd från Skåneidrotten samarbetar MCR dessutom med ABF Malmö och satsningen Tjejer i förening för att bidra till ökad integration för nyanlända tjejer. Tjejer i Förening fungerar som guide ut i föreningslivet för tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. De kommer till MCR för att prova ridning, lära sig hur hästen fungerar och lära känna klubben.

MCR får också besök av boenden för ensamkommande barn och ungdomar som kommer och provar på att rida. Vi hoppas och tror att kontakten med hästarna kan vara ett positivt inslag i deras liv.