• Hästägarmöte 2010-11-09

    Vad gör vi för att göra föreningen mer attraktiv för medlemshästar? Förslag: enkät som utformas av Eva M, Christin B, Kris och Björn. Förslag om att förbättra utebanan samt ridhusbotten, svårt med tanke på att vi hoppas flytta inom rimlig tid. Viktigt att ridhusreglerna respekteras av alla. Information lämnades om malmöinitiativet och den nya anläggningen.…