Covid-19

Sammanställning av gällande regler

För att kunna hålla ridskoleverksamheten igång och för att bidra till att hålla smittspridningen på en låg nivå i samhället har MCR beslutat om följande försiktighetsmått.

  • Mötesplats Malmö är öppet, men föranmälan krävs.
  • Drop in-ridning öppnar sannolikt igen i oktober.
  • Besökare som vistas på anläggningen förväntas hålla avstånd till varandra. 
  • Vi rekommenderar alla att rida med handskar.

Fortsättningsvis gäller även våra ursprungliga försiktighetsmått:

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på ridskolan. Viktiga symptom att hålla utkik efter är: feber, hosta, förkylning, halsont och muskelvärk. Personalen på ridskolan har möjlighet att skicka hem elever eller besökare som uppvisar symptom på smitta. Stanna också hemma om någon i ditt hushåll har konstaterad smitta.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ridskolan, efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. Både tvål och vatten samt handsprit finns att tillgå på anläggningen.