Sammanställning av gällande regler

För att kunna hålla ridskoleverksamheten igång och för att bidra till att hålla smittspridningen på en låg nivå i samhället har MCR beslutat om följande försiktighetsmått. Det är av yttersta vikt att alla följer dessa regler!

  • Mötesplats Malmö är öppet, men föranmälan krävs.
  • Drop-in och Prova på-ridning är tills vidare stängt.
  • Serveringen i cafeterian är stängd men det går bra att sitta där under förutsättning att övriga regler följs och att maximala antalet personer inte överskrids.
  • Endast besökare som deltar i en aktivitet får vistas på anläggning (undantaget medföljare enligt nedan).
  • Det är bara tillåtet att vara på anläggningen så länge som krävs för att genomföra sin aktivitet.
  • Skötare får vid sköttillfället endast vistas i stallet, inte på läktare/cafeteria eller i ridhus.
  • Endast elever till och med gul grupp får ha med sig medhjälpare (och då endast en person) till sin aktivitet. 
  • Klubbrummet håller stängt, samling inför lektion sker utanför stallkontoret för de grupper som har teori.
  • Vi rekommenderar alla att rida med handskar.
  • Håll avstånd till varandra på hela anläggningen och respektera de maximala antal som står angivet för olika delar av anläggningen. Är det fullt får man vänta.

Fortsättningsvis gäller även våra ursprungliga försiktighetsmått:

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på ridskolan. Viktiga symptom att hålla utkik efter är: feber, hosta, förkylning, halsont och muskelvärk. Personalen på ridskolan har möjlighet att skicka hem elever eller besökare som uppvisar symptom på smitta. Stanna också hemma om någon i ditt hushåll har konstaterad smitta.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ridskolan, efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. Både tvål och vatten samt handsprit finns att tillgå på anläggningen.