Kategorier
Uncategorized

Senaste nytt från nya anläggningen i Husie!

I förra veckan var Anläggningsgruppen på möte med Malmö Stad på vid vår nya anläggning som byggs ute i Husie. Byggarbetet fortlöper som planerat och det ser ut som att flyttlassen kommer börja rulla iväg vid början av december.

Boxarna är på plats och vattenskålarna är monterade och installeras, detsamma gäller foderkrubborna av fällbar typ som möjliggör utfodring från stallgången. Stallkontoret börjar närma sig sin slutliga utformning, med stora glaspartier som ger god överblick.

I stallbyggnadens uppvärmda del sker även här framsteg, stora glaspartier med ljusinsläpp är på plats vid kansliet och våtutrymmen får kakel och klinker satta, ljusarmaturer installeras i lektionssalen.

Även utanför stallbyggnaden pågår arbetet för fullt, underlaget i hagarna är lagt och en stor plats för cykelställ är installerad. Stolparna för hagarna har levererats och staketen kommer troligtvis resas inom snar framtid.

I ridhuset så har nu bevattningssystemet installerats, ett ebb och flod-system, som gör att det inte behövs vattnas på traditionellt sätt. Underlaget är även lagt ovanpå bevattningssystemet och inväntar utjämning. Kafeterian genomgår just nu elinstallation och sen ska köksinredningen monteras.

Nästa Anläggningsmöte är planerat vecka 45.

Vid pennan,

Ted Burhoff

Stallkontorets fönster på plats. God överblick vad som händer i stallet
Entrén. Ljust och luftigt. Rakt fram kanslikontoret
Underlaget på plats. Finkornig sand som ska fungera väl med bevattningssystemet