2017-10-25

Vi har haft ett uppstartsmöte om vår nya anläggning med fritidsförvaltningen och fastighetskontoret i Malmö.
Detta var ett informellt möte som tog upp saker som bl.a. lösdrift, traditionell uppstallning, utgödslingssystem och bevattningssystem samt markytor.
Marken kommer först att undersökas av arkeologer och därefter ska dränerings- och schaktningsarbete påbörjas.
Arkitektritning (förslag) ska snart presenteras. Då ytan för anläggningen ska innehålla många byggnader och rasthagar behövs noggrann planering.
Tidsplanen är preliminär och visar att färdig anläggning planerats till vår/sommar 2019.
Nästa möte är planerat till 8 november hos Klagshamns Ryttarförening för att studera deras nya anläggning.
Vi återkommer med mer information så fort vi har något nytt att berätta.
Bertil Sjödin

2017-12-21

Följande har hänt. Som jag skrev tidigare har vi haft ett möte på Klagshamns Ryttarförening tillsammans med KRF:s verksamhetschef Maria Gudmundsson samt representanter från Malmö kommun. Vi gick igenom KRF:s lokaliteter som ridhus/stall/gödsel och annat som förekommer. Vad som var bra och mindre bra. Detta för att lära oss inför MCR:s anläggning.

Dessförinnan besökte vi Flyinge för att se på Flyinges Active Stable som är en lösdrift. Denna fungerade mycket bra för Flyinge och passade in i deras verksamhet. MCR har varit skeptiska till detta system och menar att verksamheten hos MCR inte till fullo passar för Active Stable.

Det senaste mötet hade vi 2017-12-19 hos fritidsförvaltningen. Då blev vi presenterade en förslagsskiss över anläggningen. Detta var inte på detaljnivå men en tydlig översikt som såg mycket positiv ut.

Följande kan nämnas:

Ridhus

 • Ridhus 100 x 24 m som kan delas av till två maneger.
 • Trälimbalkar i konstruktionen.
 • Manegebotten med ebb och flod. Bevattning nivåreglerat underifrån.
 • Inglasad läktare samt uteläktare.
 • Isolerat tak.

Utebana

 • 65 x 25 m
 • Manegebotten med ebb och flod. Bevattning nivåreglerat underifrån.

Stall

 • 48 platser för hästar och ponny.
 • Stallkontor
 • Stallet uppdelat i två avdelningar med sadelkammare och skötrum i mitten.
 • Anslutning från stallet direkt till ridhuset.

Administration

 • Stor entré med lounge.
 • Omklädning.
 • Personalytor.
 • Kansli.
 • Lektion och mötesrum.
 • Tvätt/tork.

Vi hoppas kunna visa dessa skisser i början av 2018 med en presentation.

Bertil Sjödin