2017-10-25

Vi har haft ett uppstartsmöte om vår nya anläggning med fritidsförvaltningen och fastighetskontoret i Malmö.
Detta var ett informellt möte som tog upp saker som bl.a. lösdrift, traditionell uppstallning, utgödslingssystem och bevattningssystem samt markytor.
Marken kommer först att undersökas av arkeologer och därefter ska dränerings- och schaktningsarbete påbörjas.
Arkitektritning (förslag) ska snart presenteras. Då ytan för anläggningen ska innehålla många byggnader och rasthagar behövs noggrann planering.
Tidsplanen är preliminär och visar att färdig anläggning planerats till vår/sommar 2019.
Nästa möte är planerat till 8 november hos Klagshamns Ryttarförening för att studera deras nya anläggning.
Vi återkommer med mer information så fort vi har något nytt att berätta.
Bertil Sjödin

2017-12-21

Följande har hänt. Som jag skrev tidigare har vi haft ett möte på Klagshamns Ryttarförening tillsammans med KRF:s verksamhetschef Maria Gudmundsson samt representanter från Malmö kommun. Vi gick igenom KRF:s lokaliteter som ridhus/stall/gödsel och annat som förekommer. Vad som var bra och mindre bra. Detta för att lära oss inför MCR:s anläggning.

Dessförinnan besökte vi Flyinge för att se på Flyinges Active Stable som är en lösdrift. Denna fungerade mycket bra för Flyinge och passade in i deras verksamhet. MCR har varit skeptiska till detta system och menar att verksamheten hos MCR inte till fullo passar för Active Stable.

Det senaste mötet hade vi 2017-12-19 hos fritidsförvaltningen. Då blev vi presenterade en förslagsskiss över anläggningen. Detta var inte på detaljnivå men en tydlig översikt som såg mycket positiv ut.

Följande kan nämnas:

Ridhus

 • Ridhus 100 x 24 m som kan delas av till två maneger.
 • Trälimbalkar i konstruktionen.
 • Manegebotten med ebb och flod. Bevattning nivåreglerat underifrån.
 • Inglasad läktare samt uteläktare.
 • Isolerat tak.

Utebana

 • 65 x 25 m
 • Manegebotten med ebb och flod. Bevattning nivåreglerat underifrån.

Stall

 • 48 platser för hästar och ponny.
 • Stallkontor
 • Stallet uppdelat i två avdelningar med sadelkammare och skötrum i mitten.
 • Anslutning från stallet direkt till ridhuset.

Administration

 • Stor entré med lounge.
 • Omklädning.
 • Personalytor.
 • Kansli.
 • Lektion och mötesrum.
 • Tvätt/tork.

Vi hoppas kunna visa dessa skisser i början av 2018 med en presentation.

Bertil Sjödin

2018-12-09

Det har av olika anledningar stått stilla under 2018 med planeringen av nya anläggningen. Mest administrativt i samband med anbudsförfarandet samt anläggningstekniska frågor. Om ni kört förbi den tänkta platsen ser ni att området just nu prepareras med jordmassor.

Den 29 november 2018 kom bygglovet genom att SBN (Stadsbyggnadsnämnden) sa ja. FGK (Fastighets- och Gatukontoret), som är beställare hos Malmö Stad, har varit ute med Lantmäteriet och beslutat om gränserna i verkligheten. Köpet handläggs nu och hoppas kunna genomföras under 2018 nu när bygglovet är på plats.

Projektering för en funktionsentreprenad pågår för fullt och hoppas kunna annonseras ut i januari 2019. (Sanering och terrassering). Upphandling för byggentreprenad kommer att skickas ut när det finns en entreprenör för markentreprenaden. Alltså i klartext betyder detta att marken måste vara helt klar innan byggnad av stallar och ridhus kan påbörjas.

Kommande betesmarker på andra sidan vägen är insådda med betesvall. Se bifogad karta. Se även en bifogat foto över anläggningen som i stort sätt speglar hur det kommer att se ut.

Allt detta betyder att det blir under 2019 som arbetet kommer igång på riktigt. Jag återkommer med planerad färdigmånad när vi fått besked.

Bertil Sjödin

Beteshagar

 

2019-01-23

Hej!

Inget omvälvande nytt att berätta från byggnation i Husie med vår nya anläggning. Men här följer lite löpande information om processen.

Det arbetas febrilt för att få fram tillräckliga handlingar för en utförandeentreprenad. Speciellt handlingar för sanering och terrassering. Markens iordningställande helt enkelt. Saneringen (rening och bortforsling av jordmassor) är komplex med många säkerhetskontroller. Slutdatum är den siste januari. Då ska alla handlingar, nya och omarbetade vara klara. Allt detta är etapp 1 och förhoppningen är att det ska vara klart med en upphandlad entreprenör under mars månad.

Bygglovet blev klart innan jul och därför kan arbetet med etapp 2, själva byggandet, ta fart. Här arbetas det med förfrågningshandlingar som ska ligga till grund för anbudsförfrågande till byggfirmor.

Gräshagarna på andra sidan vägen är insådda med vallblandning och vi hoppas att den marken kan bära hästar till sommaren/hösten 2019. Om det blir MCR som ska arrendera redan i år är inte bestämt.

Nytt möte med kommunen är planerat till mars.

Hälsningar

Bertil Sjödin