• Hästägarmöte 2009-11-02

    Bra uppslutning med mockning av hagarna efter avmaskning. Säkerhet: viktigt att ta in hästarna i boxen när personalen kommer med dubbla hästar. Säkerhet måndagar svårt med utsläppet av. Eventuell sänkning av foder om hästen inte går så mycket på helgen. Löshalm i första hand. Fråga personalen om det är problem. Täckena sköts bra. Förslag på aktiviteter Hemsidan. Egen flik…