Kategorier
Medlemshästar

Hästägarmöte 2009-11-02

Bra uppslutning med mockning av hagarna efter avmaskning.

Säkerhet: viktigt att ta in hästarna i boxen när personalen kommer med dubbla hästar.

Säkerhet måndagar svårt med utsläppet av.

Eventuell sänkning av foder om hästen inte går så mycket på helgen.

Löshalm i första hand. Fråga personalen om det är problem.

Täckena sköts bra.

Förslag på aktiviteter

Hemsidan. Egen flik privathästägare.