• Hästägarmöte 2013-09-23

    Ny anläggning – Information av Bertil S Malmö stad har köpt en anläggning vid motorstadion, ca 2,5km från nuvarande placering av MCR. Enligt planer kommer den nya anläggningen att vara klar i slutet av 2014. Kommunen tar över ägande och drift av MCR. Stallet kommer enligt nuvarande planer att ha 48 boxar. Bertil och Kris kommer…