Hästägarmöte 2013-09-23

  • Ny anläggning – Information av Bertil S

Malmö stad har köpt en anläggning vid motorstadion, ca 2,5km från nuvarande placering av MCR. Enligt planer kommer den nya anläggningen att vara klar i slutet av 2014.

Kommunen tar över ägande och drift av MCR.

Stallet kommer enligt nuvarande planer att ha 48 boxar.

Bertil och Kris kommer att informera om utvecklingen av byggplanerna, efter hand.

  • Ordning i stallet

Utanför boxarna får det av säkerhetsskäl inte finnas skåp eller annan utrustning.

Upplockning av gödsel i ridhusen fungera inte alltid så bra. Alla måste plocka upp efter sin häst!

När nya spånbalar levereras kommer personalen för att undvika olyckor, att öppna och ta ner de översta balarna.

Viktigt att vi, när vi tar halm, inte lämnar kvar de nedersta delarna av skivorna samt att inte lämna kvar lös halm.

Foderpåsar utanför boxarna kan utgöra ett säkerhetsproblem. Förslag på att sätta upp krokar på boxväggens utsida diskuterades. Detta innebär att täckeshängarna måste placeras på boxdörrarna. Helen prövar om detta kan fungera, på sin box.

Ibland är det många ridskolelever i stallgången för privathästar. Jeanette och Kris pratar med föräldrarna om vilka regler, t ex att inte mata hästarna mm, som gäller.

  • Hänsyn

Mockning har företräde till stallgången, framför rytning och sadling. Skötringar kommer att sättas upp i alla boxar för att underlätta möjligheterna att sköta hästen i boxen.

  • Medicinering av häst

Viktigt att sätta upp information på boxdörren vid veterinärordinerad medicinering. Vid användning av andra receptfria medel till hästen bör andra hästägare informeras.

  • Mockning av hagar

De hästägare som delar hagar, hjälps åt att mocka dessa.

  • Medryttare

Hästägare har ansvar för att medryttare får information om gällande regler i stallet.

  • Fodringstider

Hö 7.00, 11.30, 14.00, 19.00 – 20.00 – Helg 17.00

kraftfoder 7.30, 11.30, 16.00

Om personalen glömt fodra hästen ska detta rapporteras till Irene.

  • Övrigt

Ridhusschemat ligger under medlemshästar på MCR´s hemsida.

Det är svårt för privatryttare att få tid för träning i ridhusen. Det är inte längre möjligt att rida på ena halvan av ridhuset då det är lektioner men det är möjligt att rida med på lektionen.

De privatryttare som vill hoppa på söndagar mellan 17.00 – 18.00 på söndagar ska boka tiden söndagen innan för att det ska komma in i veckoschemat.

Våren 14 kan hästar ägda av privatryttare få tänder raspade samtidigt som ridskolehästarna.

Förslag: Gemensam städdag då alla hagar och gångar städas. Inget datum bestämt.

Förslag: Alla privathästägare köper Kolla masken på apoteket och tar träckprov under en gemensam period.

Viktig:

Dag 1: hästen går ut i hage direkt efter avmaskning

Dag 2: hästen går ut i hage sen eftermiddag

Därefter städas alla hagar.

Datum för detta inte bestämt.

MCR har hästsläp för uthyrning till en kostnad om 200 kr per dygn

MCR har gallersläp för uthyrning till en kostnad om 100 kr per dygn

Det finns önskemål om möjligheter att släppa ut hästar efter 16.00 på vardagar. Eva M gör en lista där intresserade kan skriva upp önskemål om extra hagtider.

I nuläget är det inte möjligt att släppa 2 hästar i samma hage med dubbel hagtid.

Eva M gör en kontaktlista över hästägare, telefonnummer och e-postadress. Listan sätt upp i skåpsrummen och i stallgången.


Publicerat

i

Etiketter: