Kategorier
Medlemshästar

Hästägarmöte 2013-02-18

  • Nya anläggningen

I nuläget finns ingen ny information om arbetet med den nya ridanläggningen. Efter årsmötet den 17 mars kommer MCR att återuppta förhandlingarna med Fritidsförvaltningen i Malmö

  • Gemensam tandraspning

Tandraspning kan erbjudas privathästar vid de tider då veterinär raspar ridskolans hästar. Irene och Kris ansvarar för att information om tider sätts upp både i stallet och på hemsidan. Ett villkor för att raspning ska utföras är att hästarna står i sin box.

  • Ridhusregler

Longering får bara ske i lilla ridhuset, beroende på antalet ryttare.

Om det är åtta ryttare i stora ridhuset ska man rida i samma varv. För lilla ridhuset gäller detta vid fyra ryttare.

För hoppning är tiden 17.00 – 18.00 reserverad i stora ridhuset. Mikael har nyckel för stängning. Om han inte är kvar vid denna tid, lånas nyckeln ut till dem som hoppar.

Det slarvas med upp- plockning av hästarnas gödsel. Vi måste hjälpas åt med detta för att kunna bevara kvalitén på underlaget i ridhusen. Nytt material lägga in i vecka 9.

  • Ordning i stallet

Spånbalar får inte ställas utanför boxarna. Det får inte heller ligga t ex hjälmar, västar eller skräp utanför boxarna. Det är extra skräpigt under helgerna och vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning i stallet. Irene ansvarar för att samla ihop det som ligger utanför och lägga detta i någon form av förvaring, där det kan hämtas av sina ägare. Irene kommer att rensa i sadelkammaren vid Boss box.

Hovar måste kratsas innan hästarna tas in i spolspiltan.

  • Harvning av ridhuset

Kris ber personalen som harvar om att de också använder stången som plattar till underlaget i ridhusen.

  • Hagtider

Privathästarna MÅSTE tas in klockan 14.00 på helgerna, eftersom personalen då släpper ut lektionshästarna.

Viktigt att vi alla tar hänsyn och inte tar in våra hästar så att någon häst blir lämnad ensam. Om privatägare vet att de inte ska använda sin hag-tid ska detta skrivas upp på tavlan i stallet.

  • Övrigt

Rickard L och Irene undersöker hur vi på bästa sätt kan förvara de nya bommarna.

Nyckel till grinden vid terrängbanan kommer att finnas till utlåning.

Vi ska ha en dag för gemensam hagstädning i vår. Irene återkommer med datumförslag.

Olika förslag på aktiviteter/clinics som t ex Töm-körning och Working Equitation diskuterades. De som är intresserade av att genomföra någon aktivitet kan ta kontakt med eventuella personer som kan engageras i detta och anslå information i stallet så att de som är intresserade av att medverka kan anmäla intresse.

Förslag om att arrangera en trivselkväll för intresserade.  Till festkommitté valdes Emma G, Peter och Helen.