Kategorier
Medlemshästar

Hästägarmöte 2012-08-20

Presentation av närvarande

Ridhusbotten: Pågående förhandlingar med Malmö kommun, angående ny anläggning, beräknas vara klara i september. Om det visar sig att ridskolan ska vara kvar på Jägersro i 3 år kommer MCR att byta ridhusbotten i båda ridhusen. Om MCR flyttar till ny anläggning inom 1 – 2 år kommer ny flis att läggas in i ridhusen, som en temporär lösning.

Paddocken/”Flisen”: Beslutades att MCR kommer att salta paddocken vid behov under hösten 2012. Helen, Peter Rickard och Rickard L undersöker om det går att lösa problemet med vattensansamlingen i ena hörnet av paddocken.
Alla ska efter ridning plocka undan/ ställa tillbaka hinder, koner mm som de har använt sig av.

Det är viktigt att vi även i paddocken plockar upp gödsel efter hästarna. Kris ansvarar för att skottkärra och grep placeras i paddocken.

Foderstatus: Kris ansvarar för att foderstatus för hösilaget sätts upp vid anslagstavlan.

Avmaskning: Diskussion om det är möjligt att avmaska alla hästar vid samma tidpunkt ska tas upp under ett möte våren 2013. Inga hästar ska avmaskas utan att träckprov har tagits.

Boxar: En del boxar har stålbalkar med uppstickande pigg. Rickard Livman informerade om att dessa ska tas bort om MCR blir kvar på Jägersro i 3 år. MCR köper in skydd för den uppstickande delen av balkarna.
Emma G önskar ta bort krubban i sin box. Kris ska undersöka om detta är möjligt.

Utsläpp/intag av privathästar: Att släppa ut och ta in privathästarna under helgerna innebär ett stort merarbete för MCR, s personal. Kris informerade om att en lösning kan vara att hästägarna själva ansvara för ut- och insläpp under helgerna, en annan lösning är att höja stallhyran för att på så vis ha möjligheter att anställa mer personal. Hästägarna ska diskutera vilken lösning som skulle passa bäst och meddela detta till Kris.
Nuvarande hagtider är:

Vardagar 10.00 – 13.00 alternativt 13.00 – 16.00

Helger: 8.00 – 11.00 alternativt 11.00 – 14.00

Ett förslag för att hålla hagarna rena är att de hästägare som använder samma hage tar ett gemensamt ansvar för att gödsel i hagen tas bort kontinuerligt.

Irene kommer att sätta upp en lista på vilka hagar hästarna går i.

Ridhusschemat: Kris ansvarar för att ridhusschemat uppdateras kontinuerligt.
Privatryttare får rida med på MCR,s lektioner i mån av plats.

Hästar i stallgången: Hästar som bundits upp i stallgången får ej lämnas utan tillsyn. Om hästen lämnas ansvarar ryttaren för att det finns någon på plats som t ex kan flytta på hästen om andra hästar behöver gå förbi.

Spolspiltan: Det är viktigt att ALLA kratsar hovar innan hästen ställs i spolspiltan. Gödsel måste tas bort.

Tavlan på kontoret: På tavlan finns information om händelser som t ex vem som jobbar kväll, möten, fetser mm. Den som har information som alla ska kunna ta del av, kan skriva detta på tavlan.

Gödselkorgar i stallet: Kris: lägg gärna gödsel på gödselhögen, om korgarna är fulla försök tömma dem när du mockar.
Kris undersöker möjligheten att skapa en avgränsning mellan halmen och gödselstacken.

Vattenkopparna: Trasiga vattenkoppar ska lagas i vecka 34.

ÖVRIGT: Några hästar har ej fått rätt fodermängd – detta har ej ändrats i foderlistorna trots påpekanden.
”Cafeteriagrupp” bildades: Gabriella (sammankallande), Helen, Klara, Sofia, Maria och Tina.

Kris undersöker möjligheterna att sälja läsk etc på kontoret.