Kategorier
Ridskolan

Slutbetalning av höstterminen 31/10

MCR påminner om att terminsavgiften för höstens lektioner ska vara slutbetald senast den 31/10.