Kategorier
Föreningen

Information från valberedningen, 23 februari 2020

Det är full rulle i MCR:s valberedning just nu. Vi är i slutfasen i arbetet med att få fram lämpliga kandidater inför valen på årsmötet den 7 mars 2020. Under december månad gick vi som vanligt ut med en rekryteringsannons som den här gången var den extra fyllig med anledning av flytten till ny anläggning. Vi har fått in många svar från engagerade medlemmar som vill bidra på olika sätt.

Vårt arbetssätt är och har varit att lyssna och fråga för att skapa en bild av vilka krafter och kompetenser det finns behov av. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna och har föreningens bästa som utgångspunkt.

Innan vi lade ut annonsen hade vi låtit sittande styrelse besvara en skriftlig enkät för att utröna hur styrelsearbetet går och om man önskar kandidera till en ny period. Som utgångspunkt hade vi Ridsportförbundets blankett för självskattning som vi byggt ut med egna frågor som vi tyckte hade bäring på just vår förening. Den skriftliga enkäten har kompletterats med muntliga intervjuer av de förtroendevalda. Vi har sammanställt materialet tillsammans med egna reflektioner som har återkopplats till styrelsen. Det som kom fram resulterade också i ett möte med valberedning och representanter från styrelsen där vi enades om en slags ”kravprofil” på ledamöter och suppleanter. Alla kandidater har fått ta del av denna för att det ska bli tydligt vad uppdraget innebär.

Och vad letar vi efter när vi söker nya kandidater till våra förtroendeposter?

Vi vil såklart att de ska bidra med tid, kompetens och engagemang. Att de ska se till föreningens bästa framför egna särintressen. Vid enkäten framförde man önskemål om kompetens inom bl.a. strategi/planering, ekonomi, sponsorering, juridik, PR och marknadsföring.

Det här styrelseåret kommer att präglas av flytten till en ny anläggning som planeras ske i december 2020. Det står klart att styrelsen är i stort behov av ledamöter och suppleanter som är beredda att kavla upp ärmarna och arbeta operativt när det behövs. Utöver det finns ett krav att i viss utsträckning delta i det praktiska arbetet med aktiviteter och tävlingar. Det krävs således en stor dos samarbetsförmåga och arbetsglädje för att möta upp de behov som finns. Men, som sagt, vi har fått in många svar från lovande kandidater. De som inte blir valda den här gången rekommenderas att anmäla sig som funktionär till klubbens aktiviteter för att få ett bättre läge till nästa gång.

Lördagen den 29 februari 2020 kommer valberedningen att tillkännage sitt förslag till förtroendevalda.

 

Bästa hälsningar från

Margareta Norgren, Marie Nordström och Lisa Hansson