Kategorier
Föreningen

Styrelsens förslag till stadgeändringar

På uppmaning av Svenska Ridsportförbundet föreslår styrelsen härmed ändringar i föreningens stadgar. I samband med anpassningarna görs även en generell översyn där skall byts till ska och där felaktiga hänvisningar korrigeras. Här nedan finns förslag till nya stadgar i slutversion samt med föreslagna ändringar markerade.

Stadgar MCR 2020-03-07

Stadgar MCR 2020-03-07 med ändringar

Avsikten är att rösta om de nya stadgarna på årsmötet den 7 mars 2020. Ändringarna är i linje med den motion som inkommit från Margareta Norgren inför årsmötet.

Motion om ändring av stadgarna