Kategorier
Uncategorized

Viktig information

Läs regler nedan som gäller om du vistas i Malmö Ridklubbs stall eller rider på Malmö Ridklubb. Detta nedan gäller då för att undvika föra in smittan på MCR.

Denna text nedan har vi lånat från Klagshamns Ridklubb.

Vi har fått vetskap om att MALMÖ RIDKLUBB har sk FALSK KVARKA. Falsk kvarka = Streptokockinfektion hos häst som orsakas av bakterien Streptococcus zooepidemicus, en bakterie som är vanlig hos hästar men som inte behöver medföra att hästen blir sjuk. Streptococcus Zooepidemicus är vanligt förekommande i hästens luftvägar, och oftast orsakar bakterien inga sjukdomssymptom. I vissa fall, till exempel i samband med stressituationer, kan den dock bli sjukdomsframkallande. Symptomen liknar i dessa fall kvarka.Falsk kvarka är inte anmälningspliktig men man ska vidta isoleringsåtgärder. Smittan överförs genom direktkontakt med smittad häst och med utrustning och stallinredning som kan vara smittoförande.Detta innebär att de elever som rider hos oss och på Malmö Ridklubb MÅSTE ha antingen 2 uppsättningar med kläder eller tvätta alla kläder inklusive SKOR och hjälm innan man kommer till oss.Vi måste alla hjälpas åt att inte föra smitta vidare