• NYTT datum för MCR:s årsmöte 2023!

    Nytt datum: Söndag 5 Mars 2023   Plats: MCR Cafeterian Tid: 15.00 Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari och sändes till: bertilsjodinmcr@gmail.com Malmö Civila Ryttareförening Styrelsen