Kategorier
Uncategorized

NYTT datum för MCR:s årsmöte 2023!

Nytt datum: Söndag 5 Mars 2023  

Plats: MCR Cafeterian

Tid: 15.00

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari och sändes till: bertilsjodinmcr@gmail.com

Malmö Civila Ryttareförening

Styrelsen