Kategorier
Uncategorized

Årsredovisning och motion till Årsmöte

Nu finns årsredovisningen avseende 2023 tillgänglig vid förfrågan på kontoret/kansliet för de som önskar ta del av denna.

Inkommen motion till Årsmötet finns tillgänglig på hemsidan under Styrelsen