Hästägarmöte 2013-09-23

Ny anläggning – Information av Bertil S Malmö stad har köpt en anläggning vid motorstadion, ca 2,5km från nuvarande placering av MCR. Enligt planer kommer den nya anläggningen att vara klar i slutet av 2014. Kommunen tar över ägande och drift av MCR. Stallet kommer enligt nuvarande planer att ha 48 boxar. Bertil och Kris kommer att informera om utvecklingen av […] Continue Reading

Hästägarmöte 2013-02-18

Nya anläggningen I nuläget finns ingen ny information om arbetet med den nya ridanläggningen. Efter årsmötet den 17 mars kommer MCR att återuppta förhandlingarna med Fritidsförvaltningen i Malmö Gemensam tandraspning Tandraspning kan erbjudas privathästar vid de tider då veterinär raspar ridskolans hästar. Irene och Kris ansvarar för att information om tider sätts upp både i stallet och på hemsidan. Ett […] Continue Reading