Kallelse till MCR:s årsmöte söndagen 19 mars kl. 17.00 i Oasens restaurang på Jägersro travbana.

Kallelse till MCR:s årsmöte söndagen 19 mars kl. 17.00 i Oasens restaurang på Jägersro travbana.

OBS! 16.30 bjuder vi på mat och dryck, därefter möte!

Anmälningslista kommer att sättas upp på anslagstavlan i stallet. Anmälan går också att göra i e-post till bertilsjodinmcr@gmail.com

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner kommer att finnas att laddas ner från hemsidan senast en vecka före årsmötet. De kommer också att finnas att hämta på MCR:s stallkontor.
 Malmö Civila Ryttareförening
Styrelsen
Ladda ner kallelsen med länken: Kallelse årsmöte

Publicerat

i

Etiketter: