Kategorier
Föreningen Ridskolan

Kom och hjälp oss göra verksamheten ännu bättre!

Som i alla ideella föreningar krävs frivilliga krafter för att verksamheten ska snurra. Vardagen går vanligen ihop med den personal vi är så glada att vi har, men allt därutöver, som t ex våra klubbtävlingar, kan vi behöva hjälp med. Ibland krävs det viss förkunskap eller hästvana, men ofta finns det plats även för ovana hästföräldrar.

För att informera om vårt funktionärsbehov har vi skapat en ny sida på hemsidan, Funktionär på MCR. Där har vi sammanställt funktionärsbehovet under terminen samt förtydligat innebörden av de roller som vi ofta ser ett behov av. På sidan kan du även anmäla dig till en aktivitet som passar dig.

Vi uppmanar alla medlemmar att ge funktionärandet en chans!