Hästägarmöte 2012-08-20

Presentation av närvarande Ridhusbotten: Pågående förhandlingar med Malmö kommun, angående ny anläggning, beräknas vara klara i september. Om det visar sig att ridskolan ska vara kvar på Jägersro i 3 år kommer MCR att byta ridhusbotten i båda ridhusen. Om MCR flyttar till ny anläggning inom 1 – 2 år kommer ny flis att läggas in i ridhusen, som en […] Continue Reading

Hästägarmöte 2010-11-09

Vad gör vi för att göra föreningen mer attraktiv för medlemshästar? Förslag: enkät som utformas av Eva M, Christin B, Kris och Björn. Förslag om att förbättra utebanan samt ridhusbotten, svårt med tanke på att vi hoppas flytta inom rimlig tid. Viktigt att ridhusreglerna respekteras av alla. Information lämnades om malmöinitiativet och den nya anläggningen. Prislista på alla tjänster. Räkningen […] Continue Reading

Hästägarmöte 2009-11-02

Bra uppslutning med mockning av hagarna efter avmaskning. Säkerhet: viktigt att ta in hästarna i boxen när personalen kommer med dubbla hästar. Säkerhet måndagar svårt med utsläppet av. Eventuell sänkning av foder om hästen inte går så mycket på helgen. Löshalm i första hand. Fråga personalen om det är problem. Täckena sköts bra. Förslag på aktiviteter Hemsidan. Egen flik privathästägare.