Uppstallning på MCR

Söker du ett stall för din häst eller ponny nära stan men ändå med bra utridningsmöjligheter? Är du nybliven hästägare och vill ha kvar stödet från ridskolan och möjligheten att delta i ridskolans aktiviteter? Då kan MCR vara något för dig! 

Uppstallning

Vid uppstallning på MCR:s anläggning vid Jägersro är Malmö Civila Ryttareförening hyresvärd. Medlemskap i MCR är ett krav; juniorer (upp till och med 18 år) 200 kr/år och seniorer 400 kr/år. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring hos Folksam. Läs om den på Folksams hemsida.

Hyra utgår med 3 700 kr/mån för häst, 3 500 kr/mån för D-ponny, 3 200 kr/mån för C-ponny, 2 800 kr/mån för B-ponny och 2 500 kr/mån för A-ponny. Uppsägningstid är 2 månader. Hyran erläggs i förskott mot faktura. Kallhyra utgår med 1 050 kr/mån under max 2 månader per år.

I hyran ingår:

 • Foder av normalration bestående av hösilage, Krafft grund och Krafft grov
 • Strö i form av spånpellets
 • Tillgång till två stycken ridhus samt rasthagar enligt veckoschema
 • Två förvaringsskåp för utrustning
 • Genom medlemskap i MCR ingår även en olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till Jägersros övningsgaloppbanor
 • Väldigt fina utridningsmöjligheter i omgivningarna

I hyran ingår ej:

 • Utgödsling
 • Fodertillskott av olika slag
 • Försäkringar för häst och dess utrustning
 • Utsläpp och intagning från rasthage

Tillval

 • Du kan få utsläpp och intagning från rasthagar för 650 kr/mån
 • Du kan också få full skötsel för 6 500 kr/mån inklusive utgödsling 7 dagar i veckan

Justering av hyran kan ske med hänsyn till kostnader som MCR inte har inflytande över, såsom priser för foder och strö samt lokal- och personalkostnader. Justeringarna träder i kraft en månad efter att hyresgästen meddelats. Man måste respektera stallets öppettider och tider då utgödsling skall vara klar. Vidare måste man visa hänsyn mot öviga hyresgäster och anställd personal samt följa anvisningar från anställd personal. Eventuella frågor och synpunkter ska framföras till ridhuschefen eller ställföreträdaren. Som hyresgäst får du inte överlåta din hyresrätt i andra hand.

Malmö Civila Ryttareförening
Jägersro
212 37 MALMÖ
Tfn: 040-94 18 50
E-post: mcr@malmocivilaryttare.nu
Bankgiro: 601-2041

Anläggningen

Information om anläggningen finns på sidan Anläggningen, bilder nedan.