Information från valberedningen till Svenska Ridsportförbundet

Nedan följer information från Svenska Ridsportförbundets valberedningen. 2020-11-18 Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar Information från Valberedningen Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska våra distriktsförbundoch föreningar senast den 1 december 2020 beredas möjlighet attnominera kandidater till förbundsstämman den 8 maj 2021 i Stockholm.Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag ärtillgängliga på förbundets hemsida. Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2021, […] Continue Reading

Information om vår flytt till besökare på Spontan och Mötesplats Malmö

Den sista dagen för Spontan/Drop in och Mötesplats Malmö på vår gamla anläggning blir den 4 december 2020. Från och med den 7 december välkomnar vi er istället till vår nya anläggning på Elisedalsvägen 1. Samling sker utanför stallkontoret som ligger mitt i det nya stallet. En ritning över anläggningen kommer att presenteras inom kort. Se även i vårt Frågor […] Continue Reading

Uppdatering av Covid 19-restriktioner

Nu skärper vi kraven ytterligare och uppmanar de barn/ungdomar som klarar sig själva i stallet att komma utan medföljande vuxen i samband med ridlektion. Våra samlade restriktioner med anledning av Covid 19 hittar ni här.