Kategorier
Uncategorized

Information från valberedningen till Svenska Ridsportförbundet

Nedan följer information från Svenska Ridsportförbundets valberedningen.

2020-11-18 Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar

Information från Valberedningen

Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska våra distriktsförbund
och föreningar senast den 1 december 2020 beredas möjlighet att
nominera kandidater till förbundsstämman den 8 maj 2021 i Stockholm.
Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag är
tillgängliga på förbundets hemsida.

Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2021, medan
mandattiden för övriga går ut 2023. Vi kan notera att flera vars
mandatperiod går ut 2021 behöver besättas med nya ledamöter.

Nomineringar, på den angivna blanketten, ska vara Valberedningen
tillhanda senast den 1 februari 2021. Vi ser gärna att nomineringarna
kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som
möjligt för intervjuer och urval av kandidater.

Vi bifogar en lista på vilka val som skall göras 2021. Ni finner den här.

Nominering kan göras till förbundsstyrelsen, Ridskole- och
Utbildningssektionen och Tävlingssektionen, samt till Valberedningen
enligt särskild ordning.

Vår allmänna bedömning, efter att gjort en enkät med alla ledamöter
samt talat med en hel del av dem, är att arbetet generellt i
förbundsstyrelsen och TS och RUS fungerat mycket bra under den senaste
mandatperioden. Det har naturligtvis varit speciellt under 2020 då
många möten fått bli digitala.

Vi vill påminna alla om att vi behöver ha en jämn könsfördelning i
förbundsstyrelsen redan från vårens stämma, varför vi gärna ser
att fler män än kvinnor blir nominerade för att lyckas med en sådan
fördelning.  Sektionerna liksom andra organ inom Ridsportförbundet har
längre tid på sig att uppnå en jämn könsfördelning, troligtvis
krävs det från 2025. Det kan dock vara klokt att påbörja den resan
då vägen är lång speciellt i Ridskole- och Utbildningssektionen.

Vi vill påminna om att den som nomineras ska vara tillfrågad av er och
accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den
nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt
ha den kompetens som krävs.

Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i någon av
Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar.

Valberedningens förslag till stämman skall enligt stadgarna skickas ut
senast 1 månad innan stämman. Det är dock vår förhoppning att kunna
delge distrikten och föreningarna vårt förslag dessförinnan.

Med vänlig hälsning
Gunilla Öhman, ordförande i Valberedningen

Samtliga nomineringar skall sändas till: Gunilla Öhman,
Gunilla.ohman@carrara.se

Valberedningen består av följande ledamöter:

Gunilla Öhman (f.d. Wikman), ordf.
Gunilla.ohman@carrara.se                              070-763 81 25

Jan Andersson
jan@borgasund.com                                         070-247 26 77

Per Håkanson
per@heinge.se                                                   070-374 71 55

Klara Gunnarsson
klara.gunnarsson1@gmail.com                       070-510 92 90

Nathalie Malmberg
nathalie.malmberg@hotmail.com                  070-579 32 83

Thomas Törnquist
thomas.tornkvist@ridsport.se                        0708-62 83 83

Marie Morgensterns Folin
marie.m.folin1@gmail.com                             0733-36 44 88

Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Strömsholm
Växel: 0220-456 00 
ridsport.se